ProFessence levert de ResourcEngine in twee versies, stand-alone en in samenhang met WePer4mens Onderwijs.

ResourcEngine de stand-alone versie

 • ResourcEngine basisdata
 • TODO-list functionaliteit
 • Roosterfunctionaliteit
 • Publication Platform

In samenhang met WePer4mens Onderwijs

 • WePer4mens Onderwijs
 • ResourcEngine

Zoals in iedere roosterapplicatie kunnen er instellingen gemaakt worden die de kaders van het roosteren bepalen.

Over welke instellingen hebben we het hier? Naast een aantal instellingen in de categorie algemeen zijn er onder andere ook instellingen te maken hebben met de volgende onderwerpen:

 • docenten
 • TODO-list
 • lokalen
 • autorost (automatisch roosteren)
 • leslocaties
 • resources reserveren
 • etc.

Het onderscheid met andere applicaties wordt gemaakt doordat er in de ResourcEngine functionaliteit is ontwikkeld die voor de roosteraar bepaalt welke activiteit hij of zij als eerste moet worden opgelost (=geroosterd). Deze TODO-list vormt het hart van de ResourcEngine samen met het slimme algoritme om de activiteiten te kunnen plaatsen en verschuiven.

Ook de TODO-list is beïnvloedbaar door de klant qua oplosvolgorde, de onderliggende formules in de ResourcEngine zorgen dat de juiste prioriteit aan een te roosteren activiteit wordt meegegeven en dus de juiste ranking in de TODO-list krijgt. Daardoor kan de roosteraar zijn of haar energie steken in waar de activiteit geplaatst moet worden in plaats van na te denken over welke activiteit als eerste geroosterd moet worden.

Er is een eigen publicatietool ontwikkeld in de ResourcEngine, waar alle actuele informatie omtrent roostering worden weergegeven. De roosteraar bepaalt wel zelf wat wanneer gepubliceerd wordt.

De laatste status van de main kalender is ook gelijk de basis voor het reserveren van resources.