Op deze pagina worden noviteiten, ontwikkelingen en nieuws gepresenteerd door ProFessence.

Curriculum beoordeling

06-05-2020

Binnenkort organiseert ProFessence de WebCast curriculum onderhoud

ProFessence heeft functionaliteit ontwikkeld om het curriculum te beoordelen binnen WePer4mens Onderwijs.

Hoe organiseer je dat je curriculum door de juiste medewerkers in je organisatie kan worden beoordeeld en dus de verantwoordelijkheid op de juiste plek ligt?

Dat er aan de juiste actuele versie gewerkt wordt?

Dat dezelfde dataset gebruikt wordt en dat iedereen die overzicht nodig heeft, het overzicht ook echt heeft op zijn of haar niveau?

Neem contact op met ProFessence om meer info te verkrijgen over de beoordeling van het curriculum in WePer4mens Onderwijs.Onderwijslogistiek van A tot Z

06-05-2020

ProFessence heeft als eerste leverancier de gehele onderwijslogistiek in haar applicatie verwerkt.

Zo is het mogelijk om de gegevens van OER, toetsmatrijzen, leermiddellijsten en vakinformatie vast te leggen in WePer4mens Onderwijs. Als deze onderdelen op de juiste ingericht worden, dan is het mogelijk om de semestergids vanuit WePer4mens Onderwijs te vervaardigen

Neem contact op met ProFessence om meer info te verkrijgen omtrent de onderwijslogistiek in WePer4mens Onderwijs.


Onderwijslogistiek in WePer4mens Onderwijs (deel 1 van 4)

Hotelschool The Hague / ProFessence

10-02-2020

Hotelschool The Hague (met vestigingen in Den Haag en Amsterdam) heeft ProFessence als adviseur ingehuurd om processen rondom de onderwijslogistiek te beoordelen en te verbeteren.

Dit project loopt op dit moment.


Sander Lapré (Director Shared Services) en Huib Hol

Export en andere markten

ProFessence heeft nog steeds de wens om in het buitenland WePer4mens Onderwijs te gaan leveren. Hiervoor staan op dit moment verschillende lijntjes uit.

Daarnaast overweegt ProFessence om zich ook op een andere markt van persooneelsplanning te gaan begeven, denk hierbij aan de planning van medewerkers met onregelmatige diensten, voorbeelden hiervan zouden zorginstellingen kunnen zijn.