Op deze pagina worden noviteiten, ontwikkelingen en nieuws gepresenteerd door ProFessence.

Universiteiten en ResourcEngine!

ProFessence heeft voor 2021 ingezet op het binnenhalen van de eerste Universiteit in onze portfolio.

Daarnaast is ProFessence op dit moment aan het onderzoeken of de productlijn van WePer4mens Onderwijs kan worden uitgebreid met een ResourcEngine zodat er ook geroosterd kan gaan worden met de gegevens vanuit WePer4mens Onderwijs.

Curriculum beoordeling

13-04-2021

ProFessence heeft in WePer4mens een procesflow ontwikkeld om de modulegegevens te laten beoordelen door de medewerkers die dit moeten doen!

De medewerkers worden op een eenvoudige manier door de functionaliteit geleid met als resultaat minder roosterwijzigingen.
Onderwijslogistiek van A tot Z

13-04-2021

ProFessence heeft als eerste leverancier de gehele onderwijslogistiek in haar applicatie verwerkt.

Zo is het mogelijk om de gegevens van OER, toetsmatrijzen, leermiddellijsten en vakinformatie vast te leggen in WePer4mens Onderwijs. Als deze onderdelen op de juiste ingericht worden, dan is het mogelijk om de semestergids vanuit WePer4mens Onderwijs te vervaardigen

Neem contact op met ProFessence om meer info te verkrijgen omtrent de onderwijslogistiek in WePer4mens Onderwijs.


Onderwijslogistiek in WePer4mens Onderwijs (deel 1 van 4)

Hotelschool The Hague / ProFessence

13-04-2021

Hotelschool The Hague (met vestigingen in Den Haag en Amsterdam) heeft ProFessence als adviseur ingehuurd om processen rondom de onderwijslogistiek te beoordelen en te verbeteren.

Dit project loopt op dit moment.


Sander Lapré (Director Shared Services) en Huib Hol